Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Metodanvisning > C. Bedöma hjälpmedelsbehovet

Bedöma hjälpmedelsbehovet

För att få en enhetlig bedömning och möjliggöra en samsyn/samverkan mellan olika yrkesgrupper, verksamheter, anhöriga och allmänhet ska varje förskrivning föregås av:

 

• en angelägenhetsprövning, det vill säga en bedömning av i  vilket tillstånd, vilken situation, individen befinner sig i om hjälpmedlet inte förskrivs (C.1)


• en bedömning av vilken effekt/nytta hjälpmedlet gör för brukaren, dvs hur hjälpmedlet påverkar individens möjligheter till ökad aktivitet, delaktighet eller kroppsfunktion (C.2)


• en bedömning av nyttjandegrad, hur ofta hjälpmedlet kommer att användas (C.3)
 

En värdering av hur olika omgivningsfaktorer påverkar bedömningen ska också ingå i den samlade analysen.

 

Analys av riskerna för brukaren vid användandet av hjälpmedlet görs och noteras i journal. Länk till Riskanalys.

 

Använd bedömningsmallarna C.1-C.3 i bedömning av behov och nytta.

 

Läs mera:

Vad menas med behov?
När gör hjälpmedlet nytta?

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2010-03-14
  • Publicerad den
    2009-05-20

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00