Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Riskbesömning

Riskbesömning

Riskbedömning görs av förskrivaren vid:

 • Varje förskrivning av ett hjälpmedel 
 • Vid utvärdering för att bedöma om behov finns av uppföljning 
 • Varje utfärdande av anvisning för specialanpassning

 

Riskbedömningen kan innehålla följande steg:

 

 • Vad kan hända?
 •  Hur sannolikt är det att det händer? 
 •  Vad blir konsekvenserna om det händer?


 
Kan risken elimineras?


Beskriv hur.

 • Kvarvarande risker skall vara funktionellt och medicinskt försvarbara.
 • Är riskerna acceptabla efter riskeliminering – förskriv hjälpmedlet.
 • Är riskerna inte acceptabla – förskriv inte hjälpmedlet. Patient och/eller närstående eller andra personer kring hjälpmedlet skall informeras om de kvarvarande riskerna.
   


Riskbedömning inklusive kvarvarande risker samt motivering dokumenteras av förskrivare i journal.




    



    



   









   

 

 

   







   























   







   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2023-03-31
 • Publicerad den
  2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00