Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Hjälpmedelsstrategi

Hjälpmedelsstrategi

Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi i Västerbotten

Ett samarbete mellan kommunerna i Västerbotten och Region Västerbotten

 

Hjälpmedelsstrategin ska bidra till att ge Västerbottens invånare en jämlik, god och säker
hjälpmedelsförsörjning samt bidra till likvärdiga förutsättningar i länet. Dokumentet ska vara
vägledande för beslut och prioriteringar inom hjälpmedelsområdet. Förutom värdet för individen i
ett livsperspektiv bör även den samhällsekonomiska nyttan med hjälpmedelsanvändning beaktas.
Hjälpmedelsstrategin ska stödja ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt, utifrån individens
behov och för att stödja och bibehålla hälsa och förmågor. Den gemensamma viljeinriktningen ska
stödja utvecklingen av nära vård, digitalisering och samverkan.

 

Läs strategin

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2023-03-24
  • Publicerad den
    2009-06-10

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00