Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta

Välkommen till Hjälpmedelshandboken 

 

Dekorationsbild 

 

Om handboken             

 

Hjälpmedelshandboken innehåller information och anvisningar till dem som provar ut och förskriver hjälpmedel i Västerbotten. Hjälpmedelshandboken och hjälpmedelsstrategi gäller, oavsett driftsform, för alla verksamheter som hanterar hjälpmedel inom regionen eller i samverkan med regionen och länets kommuner, liksom för vårdgivare som har vårdavtal med regionen.

 

Handboken består av tre delar

 

Faktadel

Faktadelen innehåller olika typer av information inom hjälpmedelsområdet. Här finns olika begrepp, rutiner och riktlinjer förklarade. Du kan även hitta information om närliggande områden och länkar till andra verksamheter.

 

Metodanvisning

I metodanvisningen finns en anvisning om regionens prioriteringsordning för hjälpmedel. Här finns också ett tankemodell/metodstöd för förskrivaren före och under förskrivningsprocessen i att analysera och bedöma hjälpmedelsbehov.

 

Produktgrupper

De tre produktgrupper som finns från våra olika hjälpmedelsområden, innehåller anvisning om när man kan förskriva hjälpmedlet, vem som får förskriva, säkerhetsaspekter samt andra tips och råd.

 

 

 

 

 

Kontakt 

Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst

E-post: hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se

Telefon: 090- 785 93 65

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi

 

Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00