Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Vård till asylsökande och tillståndspapperslösa

Vård till asylsökande och tillståndspapperslösa

Landstingen får en statlig schablonersättning för hälso- och sjukvård till flyktingar och asylsökande. Den är olika för olika åldersgrupper. I ersättningen inkluderas även kostnader för tolk, hjälpmedel och sjuktransport eller sjukresa.

 

Att en person tillhör gruppen asylsökande visas genom ett så kallat LMA-kort med ett LMA-nummer. Patienten ska ha med sig kortet när denne besöker landstingets verksamheter. Kortets giltighetstid bör alltid kontrolleras.

 

Västerbottens läns landsting har beslutat att asylsökande och papperslösa vuxna samt barn och unga ska i Västerbotten få hälso- och sjukvård (inklusive hjälpmedel) på samma villkor som svenska medborgare. Vård ska ges efter behov och på lika villkor. Det är den enskilde vårdgivaren som bedömer om det finns behov av vård.

 

Observera att kommunala förskrivare av hjälpmedel kan ha andra överenskommelser på lokal nivå att ta hänsyn till. Enligt lagstiftningen har barn <18 år rätt till vård på lika villkor, medan vuxna, från 18 år endast rätt till vård som inte kan vänta. 


Vid förskrivning

Vid hjälpmedelsförskrivning bör man som förskrivare beakta tidsaspekten. Välj en lösning som tidsmässigt står i relation till asylprocessen. När en asylsökande återvänder/flyttar skall förskrivna hjälpmedel återlämnas.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2017-01-18
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00