Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Vad menas med behov?

Vad menas med behov?

Behov

I prioriteringsutredningen användes ett citat av filosofen Georg Henrik von Wright för att beskriva vad behov är. Citatet lyder ”Behov har vi av det vi far illa av att vara utan”. I utredningen konstateras också att behov inte är lika med efterfrågan utan ett snävare begrepp.

 

Vi efterfrågar mer än vi behöver och mycket mer än det vi far illa av att vara utan. Vi har heller inte behov av det som vi inte har nytta av. Gränsen mellan behov och efterfrågan skiftar mellan personer i olika åldersgrupper och under olika levnadsomständigheter.

 

Begreppet behov ska ses i förhållande till hälsa och livskvalitet. Det innebär att man har större behov ju svårare sjukdom eller skada man har, men också att man inte har behov av åtgärder som inte förbättrar hälsan eller livskvaliteten.

 

Behov som hälso- och sjukvården har kunskap och teknologi att tillgodose karaktäriseras som hälsorelaterade behov. Hälso- och sjukvårdens resurser ska användas för att tillgodose hälsorelaterade behov.

 

Behovet är ett gap mellan ett aktuellt tillstånd hos individen och en norm som föreskriver något önskvärt eller ett mål. Behovets mål är inget vi upptäcker utan något vi väljer och valen är baserade på värderingar. Värderingarna finns i samhället, hos sjukvårdshuvudmannen, hos vårdpersonalen och hos den enskilde patienten.

 

I vissa fall finns möjligheter att göra val mellan olika åtgärder som ska tillfredsställa åtgärdsbehovet. Här finns en enighet om att man bör välja den mest kostnadseffektiva åtgärden. 
 Bild för att åskådliggöra vad behov är

 

Källa: HI-rapport ”Hjälpmedel – prioriteringar och individuella behov.” Författare: Greger Olsson, hjälpmedelsstrateg i Västerbottens läns landsting.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2010-03-14
  • Publicerad den
    2009-05-27

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00