Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: När gör hjälpmedlet nytta?

När gör hjälpmedlet nytta?

Nytta


”Vården gör nytta när den skapar ökad hälsa och livskvalitet” sägs det i prioriteringsutredningen. Behandlingen ska alltid vara ändamålsenlig och meningsfull. Att ge vård som inte uppfyller dessa krav är oetiskt.

 

I hjälpmedelssammanhang kan ofta brukaren och förskrivare direkt se nyttan av att använda ett visst hjälpmedel. I VLL´s metodanvisning kan nyttan även bedömas ur ett annat perspektiv genom att förskrivaren gör uppföljning av den målbild inom aktivitet, delaktighet eller kroppsfunktion som bedömts.

 

Källa: HI-rapport ”Hjälpmedel – prioriteringar och individuella behov.” Författare: Greger Olsson, hjälpmedelsstrateg i Västerbottens läns landsting.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2010-03-14
  • Publicerad den
    2009-05-27

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00