Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Metodanvisning > C. Bedöma hjälpmedelsbehovet > C.2 Effekt/nytta av hjälpmedlet

Effekt/nytta av hjälpmedlet

Bedömning av på vilket sätt hjälpmedlet påverkar brukarens möjligheter till ökad aktivitet, ökad delaktighet och/eller förbättring av kroppsfunktion. 

 

Ange endast den situation/variabel som du bäst tycker överensstämmer med hjälpmedlets målsättning.

 

Skalan användas även i bedömning av hur hjälpmedlet påverkar brukarens möjlighet till att bibehålla aktivitet, delaktighet eller kroppsfunktion trots progredierande sjukdom.

 

Effekt/Nytta av att förskriva ett hjälpmedel kan göras utifrån tre olika förutsättningar;

  • Om tänkt hjälpmedel kompenserar ett nytt behov hos brukaren görs bedömningen med utgångspunkt från att brukaren inte har något hjälpmedel.
  • Om tänkt hjälpmedel ska kompensera ett behov där hjälpmedel redan används av brukaren, görs bedömningen med utgångspunkt från brukarens situation tillsammans med befintligt hjälpmedel.
  • I de fall olika hjälpmedel provas kan skalan användas som grund för val av hjälpmedelsprodukt.

 

Markera med X i tabellen eller på blanketten "Särskilt hjälpmedelsbeslut" som finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida.   

Aktiviteter

 0   Ingen

Ger ingen eller obetydlig förbättring i kapacitet eller till genomförande av aktivitet

 1  Lätt

Ger liten förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet

 2  Måttlig 

Ger en ganska stor förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet

 3  Stor

Ger en stor förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet

 4  Total

Ger personen möjlighet att vara fullständigt aktiv i tänkt situation

 

            Delaktighet

 0   Ingen 

Ger ingen eller obetydlig förbättring i kapacitet eller till genomförande av aktivitet

 1  Lätt

Ger liten förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet

 2  Måttlig 

Ger en ganska stor förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet

 3  Stor

Ger en stor förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet

 4  Total

Ger personen möjlighet att vara fullständigt aktiv i tänkt situation

 

 

Kroppsfunktion

 1   Ingen 

Ger ingen eller obetydlig förbättring i kapacitet eller till genomförande av aktivitet

 2  Lätt

Ger liten förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet

 3  Måttlig 

Ger en ganska stor förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet

 4  Stor

Ger en stor förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet

 5  Total

Ger personen möjlighet att vara fullständigt aktiv i tänkt situation

                  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2015-06-02
  • Publicerad den
    2009-05-27

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00