Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Metodanvisning > C. Bedöma hjälpmedelsbehovet > C.3 Nyttjandegrad/frekvens

Nyttjandegrad/frekvens

Uppskattad nyttjandegrad/ frekvens för hjälpmedlet.

Bedömning av hur ofta brukaren kommer att använda sitt hjälpmedel.

Markera med X i tabellen eller på blanketten "Särskilt hjälpmedelsbeslut" som finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida.

 

  1 

Några gånger per år

  2

Varje månad

  3

Enstaka gång per vecka

  4

Flera gånger per vecka

  5

Varje dygn

  6

Flera gånger per dygn

  7

Varje timme

 

Hjälpmedlet kommer att användas:

o hela året

o viss del av året;    när:………………………

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2015-06-02
  • Publicerad den
    2009-05-27

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00