Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Metodanvisning > C. Bedöma hjälpmedelsbehovet > C.1 Angelägenhet/konsekvens

Angelägenhet/konsekvens

Om hjälpmedlet inte förskrivs är brukaren i en situation som medför att en eller flera av villkoren under respektive nivå uppstår.

 

Markera med X på skalan eller i blanketten "Särskilt hjälpmedelsbeslut" som finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida.

 

 0 

Ingen risk för försämrad kroppsfunktion, aktivitetsbegränsning eller försämrad livskvalitet

 1

Sannolikt ökad risk för aktivitetsbegränsning, försämrad livskvalitet, försämrad kroppsfunktion

 2

Svårigheter att genomföra aktivitet, inskränkt delaktighet, risk för försämring av kroppsfunktion, risk för betydande olägenhet

 3

Stora svårigheter att genomföra aktivitet och/eller att vara delaktig, mycket låg livskvalitet, risk för betydande försämring av kroppsfunktion

 4

Grava inskränkningar av möjlighet till aktivitet och/eller delaktighet, extremt låg livskvalitet, risk för allvarlig skada, bestående men

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2015-06-02
  • Publicerad den
    2009-05-27

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00