Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Begrepp > Utvärdering

Utvärdering

 

Begreppet "utvärdering" i VLL´s hjälpmedelshandbok är en del av förskrivningsprocessen där en hjälpmedelsinsats utvärderas utifrån uppsatta mål; nytta och funktion samt en funktionell riskanalys.

 

Utvärdering ska alltid göras när en förskrivning skett, den kan i vissa fall göras vid utlämnande av hjälpmedlet.

 

Vid bedömning att inget fortsatt uppföljningsbehov finns, kan hjälpmedelsärendet avslutas.

 

Utvärdering som sker vid senare tillfälle, när brukaren använt sitt hjälpmedel en tid, benämns även ibland "uppföljning" av hjälpmedel.

 

Uppföljningsansvaret kan i de fall patientansvaret överförts till annan vårdgivare överföras till annan befattningshavare.

 

Se även:

Metoddelen - Utvärdera och göra uppföljning

Faktadelen - Riktlinjer/rutiner - Funktionell riskanalys

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2009-06-08
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00