Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar för olika områden > Arbetstekniska hjälpmedel

Arbetstekniska hjälpmedel

Arbetstekniska hjälpmedel är de hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador uppstår i arbetet och är ett arbetsgivaransvar.

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska vara att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att riskerna undanröjs.

Arbetsgivaren ska beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.

2 § i Arbetsmiljölagen reglerar arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.

Arbetsledaren är arbetsmiljöansvarig och ska därför alltid vara involverad i utprovningen även om denna utförs av annan hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvårdspersonal kan konsulteras i utprovning av arbetsteknisk utrustning.

 

Gränsdragning personligt förskrivna hjälpmedel och personalstödjande utrustning (pdf)

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2023-03-17
  • Publicerad den
    2013-05-29

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00