Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Flytta till eller från vårt län

Flytta till eller från vårt län

Rutin för hjälpmedel som tas med vid flytt till eller från Västerbotten.

 

Syfte

Denna rutin styr regler om övertagande och betalning för hjälpmedel som tas med vid flytt inom Sverige.

 

Mål

Den sjukvårdshuvudman från vilken patienten/brukaren flyttar ska initiera ärendet innan brukaren flyttar och mantalsskrivning i annat län sker, för överenskommelse om övertagande av hjälpmedel.

 

Ansvar

Samtliga medarbetare delaktiga i rutinen ansvarar för att upprättad rutin följs. Det åligger samtliga medarbetare delaktiga i rutinen att påtala eventuellt behov av revidering.

                      

Omfattning

För den ekonomiska ersättningen per hjälpmedel gäller:

 • Flyttrutinen omfattar alla individmärkta hjälpmede, oavsett restvärde.
 • Fast installerade hjälpmedel omfattas inte, då de förutsätts att dessa inte tas med vid flytt. Specialanpassade hjälpmedel bör i möjligaste mån tas med.
 • Sjukvårdshuvudmännen skall eftersträva att patienten/brukaren inte blir utan hjälpmedel.
 • Kroppsburna hjälpmedel, proteser etc, tas med vid flytt över länsgränserna utan betalning eftersom hjälpmedlen har litet återanvändningsvärde.
 • Den nya sjukvårdshuvudmannen övertar ägandeansvaret och ansvarar för att hjälpmedlet underhålls.
 • Om hjälpmedelsverksamheterna ska göra ekonomiska transaktioner mellan varandra, vid flytt av hjälpmedel gäller för varje hjälpmedel att restvärdet inklusive tillbehör ska överstiga 2000 kr

 

Inflyttning
 • Uppgifter om vilka hjälpmedel som är lämpliga att ta med för brukare som flyttar från annat län och mantalsskriver sig i Västerbotten, lämnas i första hand av förskrivare från avflyttat län till mottagande förskrivare i vårt län. Brukarens behov analyseras.
 • Mottagande förskrivare i Västerbotten tar kontakt med hjälpmedelskonsulent inom Hjälpmedel Västerbotten (HMV)eller motsvarande i annan hjälpmedelsverksamhet som informerar om Västerbottens läns rutiner.
 • Mottagande förskrivare anger vilka hjälpmedel som han/hon anser lämpliga att ta över förskrivningsansvar för. Efter samråd med hjälpmedelskonsulent/motsvarande beslutas vilka hjälpmedel som kan tas med vid flytt.
 • Avflyttande läns hjälpmedelsverksamheter lämnar uppgifter på hjälpmedlet/-ens benämning, inköps år och pris till våra hjälpmedelsverksamheter/hjälpmedelshandläggare.
 • I de fall brukaren redan flyttat och tagit med sig hjälpmedel och HMV eller annan hjälpmedelsverksamhet inte vill överta kostnadsansvar för hjälpmedlet/-en ska hjälpmedlen skickas tillbaka till avflyttande län. Brukaren får själv stå för fraktkostnaden.

Utflyttning
 • Förskrivaren i Västerbotten tar kontakt med mottagande förskrivare för samråd och överföring av förskrivaransvaret för hjälpmedel som tas med vid flytt.
 • Förskrivaren i Västerbotten fyller efter samråd i ”Vid flytt från vårt län” och skickar den till Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.                    
 • Mottagande vårdgivare/huvudman /hjälpmedelsverksamhet tar beslut om eventuellt övertagande.
 • I de fall brukaren redan flyttat och tagit med sig hjälpmedel kontaktar förskrivaren mottagande hjälpmedelsverksamhet för att få tillgång till kontaktuppgifter till mottagande förskrivare. Om mottagande verksamhet inte vill överta kostnadsansvar för hjälpmedlet/-en skickar Hjälpmedel Västerbotten ett brev till brukaren om återtagande av hjälpmedlet/-en. Om brukaren redan tagit med sig hjälpmedlet/-en får brukaren själv stå för fraktkostnaden.


                                             

Bilagor/blanketter Finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida i Blankettstället

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2021-11-09
 • Publicerad den
  2010-01-15

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00