Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Konsultation av förskrivare vid anskaffning av hjälpmedel

Konsultation av förskrivare vid anskaffning av hjälpmedel

Förskrivare är hälso- och sjukvårdspersonal som är anställd i kommun/region och som innehar den yrkesutbildning och kompetens som krävs för att förskriva hjälpmedel.


När behov finns av förskrivarens kompetens för anskaffande av produkter som klassas som hjälpmedel kan kostnadsansvarig/arbetsgivare som inte tillhör samma vårdgivare som rådgivande fackman konsultera denne.


Den kan gälla i följande fall:

  • när en verksamhet har behov av utrustning eller personalstödjande utrustning, men inte har personal som uppfyller kompetenskrav för att bedöma behov, prova och lämna ut hjälpmedel/medicinteknisk produkt

 

  • när en förskrivare under en behandlingsperiod provar ut och tränar in hjälpmedel som annan verksamhet är kostnadsansvarig för

 

En överenskommelse om ansvarsfördelning vid anskaffande av hjälpmedel gäller när avtal är påskrivet av rådgivande fackman och kostnadsansvarig verksamhet.

I avtalet regleras den som konsulteras och uppdragsgivarens ansvar samt rätten att belasta kostnadsansvarigs budget.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2023-03-17
  • Publicerad den
    2009-05-26

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00