Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Metodanvisning > B. Ange prioriteringsnivå

Prioritering i hjälpmedelsförskrivning

Varje förskrivning prövas och bedöms enligt den etiska plattform som utgör grund för prioriteringar i hälso- och sjukvården.

Prioritering görs utifrån individens behov i kombination med insatsens förväntade effekt på tillståndet. Därefter bedöms kostnadseffektiviteten i den insats som planeras. Insatserna kan vara förebyggande, habiliterande, rehabiliterande eller kompenserande och ska alltid vara målinriktade.


Då resurserna är begränsade, omfattas inte hjälpmedel som enbart ska nyttjas för fritidsbruk av bidragssystemet.

Hit räknas hjälpmedel som är tänkta att nyttjas i till exempel fritidshus, båt, husvagn, vid semesterresor eller till idrottsverksamhet.

 

Förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet grundar sig på följande prioriteringsordning:


Prioriteringsnivå 1
• Hjälpmedel för livsuppehållande insatser och insatser vid allvarliga eller risk för allvarliga nedsättningar av kroppsfunktioner.

 

Prioriteringsnivå 2
• Hjälpmedel för dagliga aktiviteter i hemmet såsom personlig vård, förflyttning, måltider, relationer, kommunikation och struktur i vardagen samt för barn att kunna leka och utvecklas.

 

Prioriteringsnivå 3
• Hjälpmedel för vardagsaktiviteter samt för att kunna utveckla ett självständigt och aktivt liv i relation med sin omgivning. 

 

Läs mera:

Vad menas med prioritering?

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2024-04-04
  • Publicerad den
    2009-05-20

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00