Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Metodanvisning > B. Ange prioriteringsnivå

VLL´s prioriteringsnivåer för hjälpmedel

B. Förskrivaren bedömer i vilken aktivitet hjälpmedlet ska användas och kontrollerar om det ryms inom landstingets prioriteringsordning för hjälpmedel.

 

Användningen av Västerbottens läns landstings ekonomiska resurser för hjälpmedel har prioriterats i fyra nivåer. Enligt landstingsbeslut 2004 kan hjälpmedel inom prioriteringsnivå 4, som innefattar aktiviteter för fritid, hobby, sport och motion, inte förskrivas som personligt hjälpmedel.
 

1. Hjälpmedel för livsuppehållande insatser som är

   ändamålsenliga och meningsfulla.

 

Hjälpmedel som ger förutsättningar för individen att vistas i hemmet där alternativet annars är sjukhusvistelse.


Hjälpmedlet ska ge:

  • trygghet och säkerhet för individen
  • trygghet och säkerhet för anhöriga/vårdare 
    

2. Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter som personlig vård, 

    förflyttning, måltider, av- och påklädning, relationer och 

    vardagskommunikation.


    Hjälpmedel för att barn ska kunna leka och utvecklas.

 

Hjälpmedel som ger förutsättningar för eller möjliggör en ökad aktivitet/delaktighet i att:

  • kommunicera för att uttrycka känslor/behov och för att skapa/upprätthålla relationer med personer i sin omgivning eller de som man har behov att ha daglig kontakt med
  • äta och dricka
  • ta sig i och ur säng och klara av positionsförändringar
  • överflyttningar
  • förflytta och/eller orientera sig i sin bostad
  • klara personlig vård som t ex att tvätta sig, duscha, gå på toaletten, klara av- och påklädning
  • kunna utöva föräldraskap för sina barn under småbarnstiden
  • förstå, planera och organisera sin vardag med stöd för t ex tidsuppfattning och minne
  • utföra aktiviteter som att laga mat och sköta väsentlig omgivningskontroll som t ex belysning
  • förflytta och/eller orientera sig till och från sin bostad för att kunna sköta skolgång, arbete 
    

Hjälpmedel som kompenserar tillfällig eller permanent avvikelse i kroppsstruktur, vilket kan vara:

håravfall, missbildningar, amputationer och enuklierade ögon. 
 

Hjälpmedel som förebygger/behandlar trycksår i sittande eller liggande ställning.

 

 3. Hjälpmedel för vardagsaktiviteter med syfte att klara ett

    självständigt och aktivt liv i relation med sin omgivning och  

    närmiljö.

 

Hjälpmedel som ger förutsättningar för eller möjliggör en ökad aktivitet/delaktighet i att:

  • kommunicera för att skapa/upprätthålla relationer med personer eller samhällsorganisationer som man har behov att ha en regelbunden kontakt med
  • kunna använda sig av samhällets mediautbud, som t ex
   att läsa dagstidning, lyssna på radio, se på TV, ”surfa” på internet
  • kunna använda sig av digitala tjänster som t ex att sköta bank ärenden
  • kunna förflytta och/eller orientera sig i sin närmiljö för att t ex ta sig till affär, bank eller fritidsaktivitet
  • kunna förflytta och/eller orientera sig i sin närmiljö för att t ex promenera 
    

Läs mera:

Vad menas med prioritering?

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2010-05-11
 • Publicerad den
  2009-05-20

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00