Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Föräldrar med funktionsnedsättning

Föräldrar med funktionsnedsättning

Till föräldrar med funktionshinder kan hjälpmedel som ger förutsättningar för eller möjliggör ökad aktivitet/delaktighet förskrivas för att kunna sköta sitt småbarn.  Småbarnstid definieras som den tid innan barnet påbörjat sin skolgång.

 

Prioriteringsnivå 2 ur Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 
 ”Hjälpmedel för dagliga aktiviteter i hemmet såsom personlig vård, förflyttning, måltider, relationer, kommunikation och struktur i vardagen samt för barn att kunna leka och utvecklas.”

Hjälpmedel som möjliggör eller ger förutsättningar för ökad aktivitet/delaktighet i föräldraskap innebär att:

 • Att hålla bära sitt barn
 • Att mata sitt barn
 • Att sköta sitt barns hygien
 • Att kommunicera med sitt barn
 • Att sköta barnets rutiner i vardagen


Prioriteringsnivå 3 i ur Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten


 ”Hjälpmedel för vardagsaktiviteter samt för att kunna utveckla ett självständigt och aktivt liv i relation med sin omgivning”


Hjälpmedel som ger förutsättningar för eller möjliggör en ökad aktivitet/delaktighet i att:

 • Förflytta sig med barn i sitt hjälpmedel Detta gäller för föräldrar med rörelsehinder.


Här är det särskilt viktigt att en noggrann riskanalys görs på eventuell specialanpassning och att identifiera övriga faror och bedöma risker i samband med förskrivning.
En värdering av hur olika omgivningsfaktorer påverkar bedömningen ska ingå i den samlade analysen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2023-09-08
 • Publicerad den
  2016-03-07

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00