Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Föräldrar med funktionsnedsättning

Föräldrar med funktionsnedsättning

Till föräldrar med funktionshinder kan hjälpmedel som ger förutsättningar för eller möjliggör ökad aktivitet/delaktighet förskrivas för att kunna sköta sitt småbarn.  Småbarnstid definieras som den tid innan barnet påbörjat sin skolgång.


Prioriteringsnivå 2 i Hjälpmedelspolicy
 Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter som personlig vård, förflyttning,
måltider, av-/påklädning, relationer och vardagskommunikation.

Hjälpmedel som ger förutsättningar för eller möjliggör en ökad aktivitet/delaktighet i att:

 • Hålla bära sitt barn
 • Mata sitt barn
 • Sköta sitt barns hygien
 • Klara av sköta sitt barns sömnbehov

 

Prioriteringsnivå 3 i Hjälpmedelspolicy

 Hjälpmedel för vardagsaktiviteter med syfte att klara ett självständigt och
aktivt liv i relation med sin omgivning och närmiljö.

Hjälpmedel som ger förutsättningar för eller möjliggör en ökad aktivitet/delaktighet i att:

 • Förflytta sig med barn i sitt hjälpmedel Detta gäller för föräldrar med rörelsehinder.

Här är det särskilt viktigt att en noggrann riskanalys görs på eventuell specialanpassning och att identifiera övriga faror och bedöma risker i samband med förskrivning.
En värdering av hur olika omgivningsfaktorer påverkar bedömningen ska ingå i den samlade analysen  

Vid förskrivning av hjälpmedel till föräldrar med funktionsnedsättning är det viktigt att ta hänsyn till eventuell bostadsanpassning och om/eller i vilken omfattning brukaren har personlig assistans.

 

Förskrivning kan ske av produkter som finns i sortiment. För övriga behov som ska tillgodoses behöver förskrivaren oftast begära ordnat införande (Särskilt Hjälpmedelsbeslut).

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2016-03-07
 • Publicerad den
  2016-03-07

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00