Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Riskanalys

Riskanalys

Analys av tillgängliga data för att identifiera faror och bedöma risker i samband med förskrivning av medicinteknisk produkt.

I förskrivningsprocessen analyserar förskrivaren riskerna för brukaren.

Riskanalys skall alltid ske inför:

•Varje förskrivning av ett hjälpmedel

•Vid utvärdering för att bedöma om behov finns av uppföljning

•Varje utfärdande av anvisning för specialanpassningRiskanalys – Medicintekniska produkter

Vad kan hända?

Hur sannolikt är det att det händer?

Vad blir konsekvenserna om det händer?

 

Kan risken elimineras?

Beskriv hur.

  • Kvarvarande risker skall vara funktionellt och medicinskt försvarbara.
  • Är riskerna acceptabla efter riskeliminering – förskriv hjälpmedlet.
  • Är riskerna inte acceptabla – förskriv inte hjälpmedlet. Patient och/eller närstående eller andra personer kring hjälpmedlet skall informeras om de kvarvarande riskerna.

 

Beskrivning av kvarvarande risker samt motivering.

Riskanalysen dokumenteras av förskrivare i journal.

 

Se även Faktadelen - Begrepp - Specialanpassad produkt,  Anpassning/specialanpassning

      
   

   

 

 

      
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2013-12-03
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00