Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Utprovning vid vård- och rehabiliteringsenheter

Utprovning vid vård- och rehabiliteringsenheter

För personer som behandlas vid olika vård- och rehabiliteringsenheter föreligger ofta behov av hjälpmedel.


Det är ibland fördelaktigt att utprovning och inträning kan göras i samband med vistelsen på enheten.


I de fall utprovning och utlämnande av hjälpmedel (inklusive funktionell riskanalys/utvärdering) sker på vård- och rehab-enhet, kan uppföljningsansvaret övergå till annan vårdgivare när patientansvaret överförs.

 

Detta ska kommuniceras med mottagande enhet och journalföras.

    
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2023-02-17
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00