Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Utprovning vid vård- och rehabiliteringsenheter

Utprovning vid vård- och rehabiliteringsenheter

För personer som behandlas vid olika vård- och rehabiliteringsenheter föreligger ofta behov av hjälpmedel.

 

Det är ibland fördelaktigt att utprovning och inträning kan göras i samband med vistelsen på centret.

 

I förekommande fall skall samråd ske med den hälsocentral eller kommun som patienten tillhör och i första hand rekommendera istället för att förskriva aktuellt hjälpmedel.

 

Det gäller framför allt hjälpmedel som kräver hembesök eller någon form av installation.

 

I de fall utprovning och utlämnande av hjälpmedel (inklusive funktionell riskanalys/utvärdering) sker på vård- och rehabenhet, kan uppföljningsanvaret övergå till annan vårdgivare när patientansvaret överförs. Detta ska kommuniceras med mottagande enhet och journalföras.    
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2014-11-25
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00