Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Utomlänsvård

Utomlänsvård

Med utomlänspatient avses en person som behandlas inom ett annat landsting än där han/hon är folkbokförd.

 

Riksavtalet reglerar vad som gäller när person får vård utanför sitt hemlandsting och är anpassat till nya patientlagen. Patient ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistsjukvård i hela landet.


Vissa delar i riksavtalet berör hjälpmedel:

 • Hemlandstinget ersätter ett vårdlandsting som förskriver ett hjälpmedel.
 • Riksavtalet gäller både vid akuta och icke akuta behov när personer med funktionsnedsättning behöver låna hjälpmedel vid besök i landstinget.
 • Hjälpmedel som kräver avancerad service och underhåll, samt hjälpmedel som kräver installation eller anpassning till boendemiljön, ska förskrivas av hemlandstinget.
 • Förskrivning av hjälpmedel inklusive tillbehör över 10 000 kr ska ske i samråd med hemlandstinget.
 • Vårdlandstingets regelverk gäller.
 • Hemlandstinget blir ägare av hjälpmedlet (förutom om det är ett hjälpmedel som vårdgivaren hyr av hjälpmedelsverksamhet).

 

Ambitionen är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få sina behov av olika hjälpmedel tillgodosedda för att kunna leva ett normalt liv även vid besök i annat landsting.


När en person har behov av att prova ut hjälpmedel utanför hemlandstinget ska den kontakta sin förskrivare på hemorten eller förskrivare på hälso-/vårdcentral i det landsting man ska besöka.

 

För mer information, se Sveriges kommuner och landstings webbplats:

Riksavtal för utomlänsvård

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2017-05-18
 • Publicerad den
  2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00