Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Utländska medborgare

Utländska medborgare

För information om vad som gäller för utländska medborgare, se Sveriges kommuner och regioners webbplats: 

 

Vård av personer från andra länder

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-12-01
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00