Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Försäkringar

Försäkringar

Det finns inga särskilda författningsbestämmelser som reglerar om en hjälpmedelsanvändare kan bli ekonomiskt ansvarig när ett lånat hjälpmedel missköts. Det står vårdgivaren fritt att uppställa skäliga villkor för utlåning.

 

Den som lånar hjälpmedel bör ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att förvissa sig om att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel vid skada på annan person eller egendom. Vissa försäkringsbolag erbjuder också en separat hjälpmedelsförsäkring kopplat till hemförsäkringen. Huvudmannen kan dock inte kräva att en hjälpmedelsanvändare ska teckna försäkringar för det lånade hjälpmedel.


Förskrivaren ska informera hjälpmedelsanvändaren om ersättningsskyldighet samt möjligheten att försäkra hjälpmedlet mot eventuell stöld, skador eller borttappade hjälpmedel Detta ska dokumenteras i patientjournal.

 
Försäkringsvillkor och utbud skiljer mellan de olika försäkringsbolagen, varför förskrivaren inte bör rekommendera vare sig typ av försäkring eller försäkringsbolag.


 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-09-09
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00