Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Försvunnet eller skadat hjälpmedel

Försvunnet eller skadat hjälpmedel

Den enskilde/brukaren ska ta hand om lånat hjälpmedel med aktsamhet och sköta det enligt erhållna bruks- och/eller skötselanvisningar.Det innebär bl a:

  • ansvar för lämplig förvaring och tillsyn
  • daglig skötsel och underhållOm man inte uppfyller detta kan man bli ersättningsskyldig för hjälpmedel som skadas eller tappas bort.

 

I de fall brukaren företräds av annan person får denne ta ansvar för att hjälpmedlet hanteras enligt anvisningar.

 

Stöld på hjälpmedlet ska polisanmälas och meddelas till förskrivaren eller respektive hjälpmedelsverksamhet.

 

Om hjälpmedlet skadas vid t ex flygtransport skall en skadeanmälan göras direkt på plats till flygbolaget eller motsvarande.

 

Kostnader och transport för ev reparationer vid utlandsvistelse bekostas inte av landstinget.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2013-06-04
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00