Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar för olika områden > Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Kommunen ger bidrag för anpassning av bostäder. Bidraget ska användas till åtgärder som gör det möjligt att bo kvar i sin bostad. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
Sekretess kring bostadsanpassning förtydligas:
Anledningen är att en ny lag har ersatt den gamla lagen om bostadsanpassning. Den nya lagen namnger vissa bidrag som tidigare gick under samlingsnamnet bostadsanpassning, exempelvis bidrag till reparationer. Dessutom har en nya bidragsformer tillkommit. Sekretess ska gälla även för de här ärendena om en person drabbas negativt av om en uppgift röjs.
Se respektive kommuns webbplats samt Boverket.


Se ändringen i offentlighets -och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassning.  Förtydligande 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-11-16
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00