Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar för olika områden > Konsumentprodukter/ansvar vid eget inköp

Konsumentprodukter/ansvar vid eget inköp

Produkter som efterfrågas på den allmänna marknaden och som inte behöver anpassas.

Produkter som efterfrågas på den allmänna marknaden och som inte behöver anpassas.

Om patientens hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar är han eller hon hänvisad till att själv köpa produkten inom sitt egenansvar.

Patienten ansvarar då för såväl inköp av produkten, eventuella justeringar, service samt underhåll.


Förskrivare/hjälpmedelskonsulent kan i vissa fall bistå med information och råd om konsumentprodukter.

Individuella råd ska journalföras om de har betydelse för patientens vård.

Ett generellt råd om olika produkter som finns i handeln är däremot inte en hälso- och sjukvårdsinsats.


Konsumentprodukter kan i vissa fall förskrivas och användas som hjälpmedel. Om en skada sker med en konsumentprodukt kan inte ersättning utgå från patientskadeförsäkringen, till skillnad om händelsen orsakas av en medicinteknisk produkt.


När en konsumentprodukt förskrivs inom sortimentet, är redan riskanalys gjord på övergripande nivå. Detta görs i samband med att produkten tas in i sortimentet.


När en konsumentprodukt förskrivs utanför sortiment är det förskrivarens roll att initiera att en riskanalys genomförs.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-10-04
  • Publicerad den
    2022-10-04

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00