Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar för olika områden > Förskrivning till personer med skyddad identitet

Förskrivning till personer med skyddad identitet

Det finns tre nivåer av skyddad identitet i Sverige. Verksamheten där patienten söker vård är ansvarig för att patienternas identitet inte röjs. Den praktiska hanteringen av hjälpmedelsärenden kan variera beroende på vilken tjänst eller hjälpmedelsprodukt som är aktuell samt vilken skyddsnivå patienten har. Vid hjälpmedelsärenden bör de inblandade vara återhållsamma med informationen och sprida den till så få som möjligt.


Förskrivare som har kontakt med Hjälpmedel Västerbotten för en patient med skyddad identitet, kontaktar kundtjänst inom HMV oavsett om det är en förskrivning, utprovningsstöd, reparation eller annan tjänst. Tillsammans med sektionsledaren diskuteras sen hur ärendet hanteras i varje specifikt fall. Normalt sett görs beställning av hjälpmedel med leverans till förskrivarens arbetsplats.


Sesam har lägre sekretesskydd än ett journalsystem. Hjälpmedel Västerbotten behöver veta var produkten är placerad och förskrivningen görs med förskrivarens arbetsplats som mottagare medan personuppgifterna stannar hos förskrivaren, då kopplingen mellan hjälpmedlet och personen sker i journalsystemet.

 

Skatteverkets.se sök på Skyddade personuppgifter

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2023-06-27
  • Publicerad den
    2011-08-03

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00