Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Metodanvisning > D.4 Utvärdera och följa upp

D.4 Utvärdera och följa upp

 

För alla hjälpmedel ska effekten och nyttan följas upp och utvärderas mot uppsatta mål. Behovet av fortsatt uppföljning bedöms utifrån riskbedömning, förväntad prognos, andra tillstånd eller orsaker som är av betydelse.
 
Utvärdering:
Utvärderingen kan utföras:

  •  vid utprovningstillfället där nyttan redan kan ses och där brukaren direkt uppfattas förstå givna instruktioner och/eller efter en tids användning.

 
Uppföljning:

  • Ställning tas alltid till fortsatt behov av uppföljning. Vid bedömning att inget fortsatt uppföljningsbehov finns, avslutas hjälpmedelsärendet.

 

Hänvisning till Socialstyrelsens skrift ”Förskrivning av hjälpmedel” kapitel ”Följa upp och utvärdera funktion och nytta”

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2023-03-31
  • Publicerad den
    2010-03-14

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00