Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Metodanvisning > D.4 Utvärdera och följa upp

D.4 Utvärdera och följa upp

För alla hjälpmedel ska effekten och nyttan följas upp och utvärderas mot uppsatta mål. Utvärdering ska ske av alla hjälpmedel. Behovet av uppföljning bedöms utifrån riskanalys, förväntad prognos, andra tillstånd eller orsaker som är av betydelse.

 

Utvärdering:
Utvärderingen kan utföras: 

  • vid utprovningstillfället där nyttan redan kan ses och där brukaren direkt uppfattas förstå givna instruktioner och/eller efter en tids användning. 
     

Uppföljning:

  • Ställning tas alltid till fortsatt behov av uppföljning. Vid bedömning att inget fortsatt uppföljningsbehov finns, avslutas hjälpmedelsärendet.


 

Analys av hjälpmedlets funktion och nytta utifrån uppsatta mål

Analys av risk med hjälpmedlet utifrån användning och hantering

1. funktion och nytta är uppnått enligt uppsatta mål   
1. sannolikt ingen risk för tillbud/skada
2. osäkerhet vad gäller
hjälpmedlets framtida funktion och nytta föreligger*
2. viss risk för tillbud/skada*
3. ytterligare instruktion/träning krävs för att nyttan skall kunna ses* 3. betydande risk för tillbud/skada*


* Läs mer i Modell för Utvärdering och uppföljning.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2010-04-29
  • Publicerad den
    2010-03-14

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00