Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Vad menas med förskrivning?

Vad menas med förskrivning?

Ordination - Förskrivning - Beställning

Begreppen ordination och ordinationsrätt bör inte användas i samband med hjälpmedel; de härrör från ett statsbidragssystem som upphörde 1976. Idag beslutar varje sjukvårdshuvudman om vem eller vilka som ska ges rätt att "prova ut och förskriva hjälpmedel”¨
Ur: Socialstyrelsens rapport 1993:10 Rehabilitering inom hälso och sjukvården – för alla åldrar

 

Ordination - Förskrivning - Beställning

Hälso- och sjukvårdspersonal bär var och en själv ansvaret hur man fullgör sina arbetsuppgifter och att arbetet utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Man är skyldig att inhämta kunskap om gällande lagar och rapportera avvikelser samt föra patientjournal.
I patientjournalen sker den egentliga förskrivningen – här ingår att mot bakgrund av genomförd behovsbedömning till en namngiven person välja lämplig specifik produkt. SOFSFS 2001:12 LYHS

 

Ordination - Förskrivning - Beställning

Att använda sig av HMV´s blankett ”beställning av hjälpmedel” är egentligen att betrakta som en beställning

 

Vem får förskriva hjälpmedel inom VLL?
Behörighet att förskriva hjälpmedel är inte reglerad i någon lag eller förordning.
Skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel till funktionshindrade regleras i HSL. Detta innebär att i praktiken är det hälso- och sjukvårdspersonal som är förskrivare.

 • Verksamhetschef/motsvarande som finns inom hälso- och sjukvård utser person som har behörighet (kompetens) att förskriva hjälpmedel
 • Verksamhetschef för hjälpmedelsverksamhet beviljar förskrivningsrätt.

 

Läs mer: Faktadelen - Ansvar vid förskrivning - Verksamhetschefens ansvar

 

Förskrivningsrätt i VLL
Förskrivning av hjälpmedel innebär ett totalansvar och är inte ett utfärdande av handling.

 

Det innebär att följa VLL´s metod vid förskrivning och ett ansvar för:

 

 • Behovsbedömning
 • Information
 • Utprovning/träning
 • Ev specialanpassning
 • Introduktion/Träning
 • Uppföljning/utvärdering
 • Kostnad
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2009-06-08
 • Publicerad den
  2009-05-27

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00