Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Definition hjälpmedel > Medicinteknisk produkt- och konsumentprodukt

Medicinteknisk produkt- och konsumentprodukt

 

Medicintekniska produkter kan vara individuella hjälpmedel, arbetsteknisk utrustning eller behandlingsutrustning på olika enheter.


I lagen om medicintekniska produkter ges följande definition:


Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak:

  • påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, exempelvis respirator, insulinpump
  • påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, exempelvis rullstol, hörapparat, förstoringsglas eller samtalsapparat
  • undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, exempelvis benprotes, bröstprotes eller ögonprotes


Denna definition gör att många hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar är medicintekniska produkter.


För sådana produkter gäller ett särskilt regelverk beträffande säkerhet, olycksrapportering och CE-märkning. 
 Tillverkaren är dessutom skyldig att registrera sin verksamhet hos Socialstyrelsen.

 Implanterbara medicintekniska produkter, som visserligen uppfyller definitionen ovan, räknas inte som hjälpmedel för funktionshindrade.

 

Konsumentprodukt:


Med konsumentprodukter menas produkter som säljs och marknadsförs till privatpersoner.


En konsumentprodukt skiljer sig ansvarsmässigt från de hjälpmedel som är CE-märkta som medicintekniska produkter. Det innebär i många fall högre krav på säkerhet för medicintekniska produkter än för konsumentprodukter.


Vid användning av konsumentprodukter finns inte något skydd via patientskadelagen. Tillverkaren eller importören av den aktuella produkten har däremot ett ansvar att säkerställa att produkten, vid rätt användning, inte riskerar att orsaka personskada.

Detta regleras i produktansvarslagen och man har genom denna rätt att begära skadestånd om produkten orsakat personskada på grund av fel eller brister i produkten.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-11-16
  • Publicerad den
    2009-05-26

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00