Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Definition hjälpmedel > Medicinteknisk produkt

Medicinteknisk produkt

 

Medicintekniska produkter kan vara individuella hjälpmedel, arbetsteknisk utrustning eller behandlingsutrustning på olika enheter.I lagen om medicintekniska produkter ges följande definition:

Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak:

 

  • påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, exempelvis respirator, insulinpump
  • påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, exempelvis rullstol, hörapparat, förstoringsglas eller samtalsapparat
  • undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, exempelvis benprotes, bröstprotes eller ögonprotes

 

Denna definition gör att många hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar är medicintekniska produkter.

 

För sådana produkter gäller ett särskilt regelverk beträffande säkerhet, olycksrapportering och CE-märkning.

 

Tillverkaren är dessutom skyldig att registrera sin verksamhet hos Socialstyrelsen.

 

Implanterbara medicintekniska produkter, som visserligen uppfyller definitionen ovan, räknas inte som hjälpmedel för funktionshindrade.

 

(SFS 2011:805, LVFS 2011:13)

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2013-06-03
  • Publicerad den
    2009-05-26

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00