Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Definition hjälpmedel > Hjälpmedel

Hjälpmedel

Begreppet hjälpmedel kan inte definieras entydigt eftersom syftet med hjälpmedlen beror på vilken sjukdom och funktionsnedsättning som den enskilda individen har och vilken situation som hjälpmedlet ska användas i.Syftet med hjälpmedel kan vara att:

 

  • kompensera nedsättning eller förlust av funktioner
  • bibehålla eller förbättra ett funktionstillstånd
  • minska begränsningar i aktivitetsförmåga

 

Hjälpmedel är ett komplement till andra åtgärder inom rehabilitering och habilitering.


Personliga hjälpmedel som ska användas i hemmet, närmiljön eller skolan för att underlätta det dagliga livet och/eller för vård och behandling, är ett ansvar för sjukvårdshuvudmännen, det vill säga landstingen och kommunerna. Hjälpmedel provas ut och förskrivs av hälso- och sjukvårdspersonal.

Hjälpmedel, som möjliggör för en person med funktionsnedsättning att arbeta, benämns arbetshjälpmedel och är ett ansvar för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.


De hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador uppstår i arbetet, är ett arbetsgivaransvar och benämns arbetstekniska hjälpmedel (personalstödjande utrustning). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2017-05-18
  • Publicerad den
    2009-05-26

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00