Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Definition hjälpmedel

Definition hjälpmedel

Begreppet hjälpmedel kan inte definieras entydigt eftersom syftet med hjälpmedlen beror på vilken sjukdom och funktionsnedsättning som den enskilda individen har och vilken situation som hjälpmedlet ska användas i.

 

bild på finger som pekar i ordbok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2023-03-17
  • Publicerad den
    2009-05-26

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00