Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Porttelefon

Porttelefon med upplåsningsfunktion (el-slutbleck) monteras vid/i egen ytterdörr. Det är till för att möjliggöra samtal med person utanför ytterdörren samt upplåsning av dörren. Gäller inte entrédörr till flerfamiljshus.

 

Anvisning

Porttelefon förskrivs av arbetsterapeut i samarbete med hjälpmedelskonsulent.

 

Porttelefon inklusive upplåsningsfunktion (el-slutbleck) kan förskrivas som personligt hjälpmedel till person med funktionsnedsättning som inte kan öppna ytterdörren inom rimlig tid. Landstinget bekostar inte extralås om detta måste monteras som inbrottsskydd. Vid installation av porttelefon ingår installation av el-slutbleck.

 

Porttelefon är beställningsbart i webSesam. När en förskrivning av porttelefon är aktuell ska nedanstående blanketter fyllas i och bifogas kundorder/beställning i webSesam.

 

Eftersom intyget från fastighetsägare måste vara signerat, scannas intyget och bifogas till kundordern/beställningen, alternativt skickas med med vanlig post. Var noga med att ange kundordernumret på intyget om det skickas med post.

 

 • Vägg/takmonterade hjälpmedel - intyg från fastighetsägare
 • Porttelefon beställningsunderlag

 

Dessa blanketter finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida - Hjälpmedelssortiment - Omgivningskontroll och larm

 

Notera

Viktigt att tänka på var innehögtalaren/rumsenheten ska placeras om brukaren klarar av att trycka direkt på rumsenheten. Om brukaren inte klarar av att trycka på innerhögtalaren/rumsenheten finns möjlighet att komplettera med en IR-sändare (fjärrkontroll), det fylls i på beställningsunderlaget.

 

Brukare alternativt förskrivare informerar fastighetsägaren om att porttelefonens högtalarenheter monteras på vägg på utsidan av ytterdörr, samt på innervägg i lägenheten/huset. Elslutbleck monteras i dörrkarm.

 

Fastighetsägaren godkänner montaget genom att skriva på blanketten ”Vägg/takmonterade hjälpmedel”. Blanketten skickas till Hjälpmedel Västerbotten, en kopia sparas av fastighetsägaren och en kopia behåller brukaren.

 

Dörrautomatik/dörröppnare är inte ett personligt hjälpmedel utan söks som bostadsanpassning hos kommunen.

 

Om dörrautomatik/dörröppnare är aktuell i kombination med porttelefon, inkluderas även porttelefonen i ansökan om bostadsanpassning till kommunen.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Förskrivningsrätt
  Arbetsterapeut
 • Isokod
  213918
  213927
 • Modifierad den
  2016-12-20
 • Skapat den
  2009-05-20

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00