Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Metodanvisning > D.3 Träna och informera

D.3 Träna och informera

D.3 Förskrivaren instruerar, tränar och informerar den som ska använda hjälpmedlet liksom dennes anhöriga, närstående och/eller personal om hjälpmedlets funktion, hur det ska användas och eventuella risker när det används.

När brukaren har assiterande personal utses en namngiven kontaktperson av arbetsgivaren som har ansvar för fortsatt utbildning av nyanställda och vikarier.

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2011-06-15
  • Publicerad den
    2009-05-20

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00