Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Metodanvisning > D.1 Förskriva och beställa

D.1 Förskriva och beställa

D.1 Under varje produktgrupp står det bl a om vilka yrkesgrupper som får förskriva inom området, samt vilka anvisningar och säkerhetsföreskrifter som gäller.


När behovet kan lösas med hjälpmedel i sortiment går förskrivaren vidare med utprovning/förskrivning och beställning av hjälpmedlet.


Se respektive verksamhets produktgrupp.


Vald produkt förskrivs och beställs med eventuella anpassningar.


Om det finns behov av andra hjälpmedel ska samordning ske med hänsyn till det totala behovet. Produkter och eventuell bostadsanpassning ska fungera tillsammans på ett ändamålsenligt sätt.

 

I de fall behovet kan lösas med en produkt som brukaren själv får köpa (egenansvar), ska förskrivaren ge råd och rekommendationer om produkten. Råd/rekommendationer är en del av en behandlingsinsats och ska journalföras.

 

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2017-05-18
  • Publicerad den
    2009-05-20

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00