Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Kostnadsansvar/Avgifter > Besöksavgift

Besöksavgift

Varje patient eller brukare som vänder sig till hälso- och sjukvården för att få personligt hjälpmedel skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en bedömning av sitt hjälpmedelsbehov.

 

Besök på en mottagning eller ett hembesök för utprovning eller anpassning av hjälpmedel kostar inom landstinget 200 kronor.

 

Personer inskrivna i Barn- och ungdomshabiliteringen samt barn och ungdom under 20 år är befriade från besöksavgift.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2017-05-18
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00