Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Kostnadsansvar/Avgifter > Besöksavgift

Besöksavgift

Varje patient eller brukare som vänder sig till hälso- och sjukvården för att få personligt hjälpmedel skall, om det inte är uppenbart obehövligt, ges en bedömning av sitt hjälpmedelsbehov.


Vid besök på mottagning eller vid hembesök för utprovning eller anpassning av hjälpmedel betalar enskild avgift enligt fastställd taxa.

 
Personer inskrivna i Barn- och ungdomshabiliteringen samt barn och ungdom under 20 år är befriade från besöksavgift.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2023-06-30
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00