Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar för olika områden > Larm

Larm

Regionen ansvarar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen för följande larm och dessa är förskrivningsbara som personliga hjälpmedel.


• Epilepsilarm: Larm som utlöses automatiskt vid ett epileptiskt anfall.


• Enkla anropssystem: Larm för att påkalla uppmärksamhet om man inte kan göra det på annat sätt. 


• Anpassat styrsätt till trygghetslarm i ordinärt boende


• Anpassat styrsätt till befintliga larmsystem på särskilt boende eller sjukhus.

 


Följande larm hänvisas till kommunerna och är inte förskrivningsbara.


• Trygghetslarm: Kommunen ansvarar för trygghetslarm och de söks via biståndshandläggare.


• Passiva larm ”Här följs varje kommuns lokala riktlinjer för välfärdsteknik. Passiva larm (ex. sängvakt, rörelsevakt, larmmatta och dörrvakt). 

 

Eget ansvar
• Apnélarm: Apnélarm som utlöses automatiskt vid andningsuppehåll hos små barn betraktas som egenansvar. Barnkliniken kontaktas för mer information gällande detta.

 

Överenskommelse mellan Västerbottens kommuner och landstinget:

Process/rutinbeskrivning kring samverkan i larmfrågor 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-09-21
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00