Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar för olika områden > Särskilda boendeformer

Särskilda boendeformer

Kommunen har ansvar för hjälpmedel för personer som bor i särskilda boenden eller som vistas i kommunens dagverksamhet. Med särskilt boende menas tex vård- och omsorgsboende för äldre, eller gruppbostad och servicebostad för personer med funktionsnedsättning och med behov av stöd och service enligt LSS eller SoL.  Hjälpmedel som används vid särskilda boendeformer kan vara antingen grundutrustning eller personligt förskrivna.
Grundutrustning är utrustning som motsvarar allmänna behov hos individer/brukare som vistas inom särskilda boendeformer. Hjälpmedlen ska inte behöva individuell anpassning och ska utan svårigheter kunna användas vid behov. Exempel på grundutrustning är:
vårdsäng med reglerbar sängbotten, taklyft, toalettarmstöd, dusch- och toalettstol på hjul,
transportrullstol.

Undantag från kommunens ansvar för personligt förskrivna hjälpmedel är hjälpmedel som fordrar specialistnivå vid förskrivning, exempelvis 
Vissa medicinska behandlingshjälpmedel såsom oxygenutrustning, hostmaskin och ventilator
Syn- och hörhjälpmedel. 
Epilepsilarm
Särskilda boendeformer omfattas inte av lagen om bostadsanpassningsbidrag, utan det är kommunens ansvar för särskilda boendeformer som reglerar detta. 
(Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30, 12 kap 1§
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 6§ )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-11-16
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00