Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Hjälpmedelsanvändarens delaktighet och ansvar > Hjälpmedelsverksamheters ansvar

Hjälpmedelsverksamheters ansvar


Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar:
Vilka som avses med hälso-och sjukvårdspersonal regleras i Patientsäkerhetslagen. Av dessa kan följande bli aktuella att medverka i förskrivningsprocessen:
den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården
personal som arbetar på ett sjukhus eller en annan vårdinrättning och deltar i vården av en patient
den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en legitimerad yrkesutövare
 
Även personal utan legitimation, till exempel undersköterskor och vårdbiträden kan alltså räknas som hälso- och sjukvårdspersonal när de medverkar i förskrivningsprocessen, tex vid träning att använda hjälpmedlet och återkoppling till förskrivaren. Regelverket ställer främst krav på hur arbetsuppgifter ska utföras inom hälso- och sjukvården, inte på vem som utför dem. Vissa arbetsuppgifter är dock särskilt reglerade, förskrivning av hjälpmedel är en sådan arbetsuppgift. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-11-16
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00