Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar vid förskrivning > Hjälpmedelsverksamheters ansvar

Hjälpmedelsverksamheters ansvar


Hjälpmedelsverksamheten stöttar förskrivningsprocessen på många olika områden tex:

 

 • Upphandlar patientsäkra produkter i samråd med förskrivare, och inbjuder till visningar av nytt hjälpmedelssortiment
 • Lagerhåller och levererar hjälpmedel inom länet
 • Erbjuder teknisk support tex: förebyggande och avhjälpande underhåll, anpassning av hjälpmedel, specialanpassningar
 • Rekonditionerar återlämnade produkter
 • Erbjuder utbildningar till förskrivare inom hjälpmedelsområdet tex: basutbildningar, fördjupningsutbildningar, temagrupper och ärendegrupper
 • Tillhandahåller konsultativt stöd inom de olika delarna av förskrivningsprocessen, tex vid val av rätt produkt – utprovningsstöd. Förskrivaren är fortfarande den hälso- och sjukvårdspersonal som inhämtat råd, och som i samråd med patienten beslutar om lämpligt hjälpmedel. Förskrivaren behåller sitt grundansvar för förskrivningsprocessen och dess samtliga delar.

 


Förskrivningsprocessen

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2024-02-08
 • Publicerad den
  2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00