Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar vid förskrivning > Hjälpmedelstillverkarens ansvar

Hjälpmedelstillverkarens ansvar

Tillverkaren bestämmer avsett användningsområde för sin produkt.
När produkten uppfyller de allmänna krav på säkerhet och prestanda som finns, kan tillverkaren sätta på CE-märket och släppa ut produkten på marknaden.
Med CE-märket anger tillverkaren att produkten uppfyller kraven, är säker och att tar ansvar för produkten.

Tillverkarens ansvar gäller under den angivna livslängden bara då produkten används och underhålls på det sätt som anges i bruksanvisningen som medföljer produkten.

Om en produkt används eller modifieras på ett sätt som avviker från tillverkarens anvisningar upphör CE-märkningen, och därmed även tillverkarens ansvar, att gälla.

Tillverkaren har även långtgående ansvar för säkerhetsövervakning för sina produkter och ska kunna utföra korrigerande åtgärder på dessa vid uppkomna säkerhetsrisker.

Av detta följer även att tillverkaren ska ha ett system för spårbarhet för sina produkter.

Det är viktigt att tillverkaren tillhandahåller tydliga bruksanvisningar, märkning och annan information för att klargöra produktens användningsområde, handhavande, prestanda, livslängd samt eventuella risker vid användandet.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-11-16
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00