Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar vid förskrivning > Förskrivarens ansvar – yrkesansvar

Förskrivarens ansvar – yrkesansvar

Den som förskriver ett hjälpmedel ansvarar för att behoven som en person med funktionsnedsättning har identifieras och att det hjälpmedel som förskrivs motsvarar behoven (SOSFS 2008:1).


Bedömning av behov och förskrivning av hjälpmedel utgör en del i ett helhetsperspektiv och ska ingå i en planering där mål, behov och intressen diskuteras med personen med funktionsnedsättning.

Behovsbedömning och förskrivning av hjälpmedel ska dokumenteras i patientjournalen.


Förskrivaren ska instruera användare, närstående eller kontaktperson för personal både teoretiskt och praktiskt hur ett förskrivet hjälpmedel ska användas och skötas.

 

Den som ska använda hjälpmedlet måste beredas möjlighet att träna med sitt hjälpmedel så att han eller hon får tillräcklig kunskap för att använda det.

 

Förskrivaren måste också informera om vilken service som finns och vem man vänder sig till om frågor uppstår.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2023-03-31
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00