Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar vid förskrivning > Hjälpmedelsanvändarens delaktighet och ansvar

Hjälpmedelsanvändarens delaktighet och ansvar

Delaktighet kan definieras som en persons engagemang i sin livssituation. Detta förutsätter ett mått av inflytande och att åsikterna tas på allvar. Delaktighet är en viktig komponent i evidensbaserad vård. I Patientlagen (2014:821) fastslås att vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. När det finns olika hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat.

Hjälpmedelsanvändaren ska ta hand om ett förskrivet hjälpmedel med aktsamhet och sköta det enligt erhållna bruks- och/eller skötselanvisningar.
 
Det innebär bl a att:

 • Ansvara för lämplig förvaring och tillsyn samt daglig skötsel och underhåll
 • Kontakta förskrivaren vid problem, ändrade hjälpmedelsbehov, behov av service eller vid flyttning 
 • Återlämna hjälpmedlet komplett och väl rengjort om behov inte längre finns. 
 • Hjälpmedelsanvändaren ansvarar för de kostnader som uppstår vid skadegörelse på hjälpmedlet, oaktsamhet, onormalt slitage eller när hjälpmedlet tappas bort. 
 • Hjälpmedelsanvändaren får inte själv göra ingrepp på hjälpmedel.
   

Stöld av hjälpmedlet ska polisanmälas och meddelas till förskrivaren eller aktuell hjälpmedelsverksamhet. 

 

Hjälpmedelsanvändaren bekostar förbrukningsartiklar.

 

Kostnader som uppkommer i samband med att hjälpmedlet transporteras till eller från utlandet ersätts inte av sjukvårdshuvudmannen.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2023-02-17
 • Publicerad den
  2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00