Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar för olika områden > Fritidshem (skolbarnomsorg)

Fritidshem (skolbarnomsorg)

På fritidshem ska det finnas grundutrustning anpassad för att kunna ta emot barn med funktionsnedsättning. I begreppet grundutrustning ingår bland annat: skötbord/duschbrits, hygienstolar, lyftar, överflyttningshjälpmedel, bord, stolar anpassade för de som vistas där.

Hjälpmedel som kan nyttjas av flera ska ingå i grundutrustning. Ansvaret för lokalanpassning och fasta installationer åvilar skolbarnomsorgen.

Arbetstekniska hjälpmedel är de hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador uppstår i arbetet och är ett arbetsgivaransvar.

Regionen ansvarar för personliga hjälpmedel till elever med funktionsnedsättning som vistas på fritidshem. Grundläggande information/ instruktion till elev, anhöriga och personal samt teknisk service av dessa hjälpmedel ingår. 

Aktuella hjälpmedel kan vara förflyttningshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och hygienstolar för personer som har omfattande sittproblematik.


Personliga hjälpmedel utmärks av:

  • att de i huvudsak är kompenserande
  • att de är utprovade, anpassade och förskrivna till eleven
  • att de inte ska användas av någon annan elev

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-11-16
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00