Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar för olika områden > Fritid, sport och motion

Fritid, sport och motion

Hjälpmedel som enbart ska användas för fritidsändamål är egenansvar enligt länets politiskt beslutade hjälpmedelsstrategi.

Barn och ungdomar kan via förskrivare få egeninköpta fritidshjälpmedel anpassade/specialanpassade av Hjälpmedel Västerbotten.

 

Västerbottens Parasportförbund hyr eller lånar ut ett antal idrottshjälpmedel http://fritidshjalpmedel.hkidrott.se/.
Kontakta idrottskonsulenten i länet, på telefonnummer 070 – 528 05 43 för mer information.
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-09-29
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00