Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar för olika områden > Elevhem, boende med särskilt stöd

Elevhem, boende med särskilt stöd

På elevhem/boende med särskilt stöd ska det finnas grundutrustning anpassad för att kunna ta emot barn/ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
I begreppet grundutrustning ingår bland annat: sängar, skötbord/duschbrits, hygienstolar, lyftar, överflyttningshjälpmedel, bord och stolar anpassade för de som bor/ vistas där.
Hjälpmedel som kan nyttjas av flera bör ingå i grundutrustning. Ansvaret för lokalanpassning och fasta installationer åvilar huvudmannen.
Regionen ansvarar för personliga hjälpmedel till barn/ungdomar med funktionsnedsättning. Grundläggande information/ instruktion till barn/ungdom, anhöriga och personal samt teknisk service av dessa hjälpmedel ingår.  Aktuella hjälpmedel kan vara förflyttningshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och hygienstolar för personer som har omfattande sittproblematik.
 

Personliga hjälpmedel utmärks av:
att de i huvudsak är kompenserande
att de är utprovade, anpassade och förskrivna till eleven
att de inte ska användas av någon annan elev

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-11-16
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00