Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar för olika områden > Daglig verksamhet enl LSS och Dagversamhet enligt SOL

Daglig verksamhet enl LSS och Dagversamhet enligt SOL

Daglig verksamhet enl LSS och Dagverksamhet enligt SOL.

 

Information om LSS och Socialtjänstlagen

 

Verksamhet som ska ge möjlighet till en meningsfull arbetsdag för personer som har en funktionsnedsättning. Verksamheten utformas efter funktionsnedsättningen och egna önskemål. Kommunen ansvarar för att grundutrustning finns på varje daglig verksamhet utifrån verksamhetens inriktning.
Hjälpmedel som kan nyttjas av flera bör ingå i grundutrustning. Ansvaret för lokalanpassning och fasta installationer åvilar huvudmannen. Vad som räknas som grundutrustning beror på vilken målgrupp man vänder sig till. 

Exempel på grundutrustning kan vara:

 • höj- och sänkbara arbetsstolar med broms 
 • höj- och sänkbara bord
 • lyft med standardlyftselar 
 • toalettarmstöd 
 • usch- och toalettstol på hjul 
 • alternativa styrsätt till datorer

 

Kommunen eller regionen ansvarar för personliga hjälpmedel. Grundläggande information/ instruktion till brukaren, anhöriga och personal samt teknisk service av dessa hjälpmedel ingår.  Aktuella hjälpmedel kan vara förflyttningshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och hygienstolar för personer som har omfattande sittproblematik


Personliga hjälpmedel utmärks av:

 

 • att de i huvudsak är kompenserande 
 • att de är utprovade, anpassade och förskrivna till en namngiven person
 • att de inte ska användas av någon annan person
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2022-11-16
 • Publicerad den
  2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00