Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Begrepp > Återanvändning

Återanvändning

Vid förskrivning av hjälpmedel ska i första hand rekonditionerade hjälpmedel, som funktionellt går att jämställa med nya, användas.


Det åligger förskrivare att informera om att brukaren ska återlämna hjälpmedlen väl rengjorda till förskrivande enhet.


Bedömning av om hjälpmedlet ska rekonditioneras görs utifrån ekonomiska, tekniska och funktionsmässiga aspekter. Detta görs regelmässigt av alla hjälpmedel som återlämnas från brukare.

 

I de fall ett hjälpmedel förskrivs och lämnas ut till brukare utan att det återlämnats till (och rekonditionerats av) respektive hjälpmedelsverksamhet ansvarar förskrivaren för att hjälpmedlet är en tekniskt säker produkt.

 

Se även Faktadelen - Begrepp - Rekonditionering

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2017-05-18
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00