Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Samtala

En person som inte kan tala eller har ett svårförståeligt tal kan ha nytta av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).

 

Innan man väljer kompletterande kommunikationssätt gör man en grundlig kartläggning av individens hela kommunikationsförmåga, det vill säga förmåga att använda sig av tal, ickeverbal kommunikation, tecken, hjälpmedel och andra personer i olika situationer.

 

Man undersöker vilka strategier och hjälpmedel som tidigare använts och försöker identifiera specifika problem.

 

En lämplig metod för kartläggning är "Gemensam problemlösningen vid AKK" (Gerd Zachrisson, Bitte Rydeman och Eva Björck- Åkesson).

De flesta personer med tal- och språksvårigheter är beroende av sin samtalspartner även när de använder kommunikationshjälpmedel.

 

Omgivningens motivation, förväntningar och attityder är därför viktiga. En aktuell logopedbedömning bör ligga till grund för förskrivning och rådgivning om hjälpmedel för närkommunikation.

 

Använd gärna checklistor som stöd vid kartläggning, de finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida - Hjälpmedelssortiment - Kommunikation

 

Vilka produkter som finns i sortiment inom AKK kan du se på Hjälpmedel Västerbottens hemsida - Hjälpmedelsortiment - Kommunikation

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2016-05-12
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00