Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Begrepp > Specialanpassad produkt

Specialanpassad produkt

När man förskriver ett personligt hjälpmedel ingår att vid behov anpassa den medicintekniska produkten.

 

Specialanpassning kan ske genom att man:

 

 • kombinerar produkter på ett sätt som tillverkaren inte avsett
 • gör ingrepp i konstruktionen eller gör tillägg på en färdig produkt
 • konstruerar eller tillverkar ny produkt
 • använder produkten på ett nytt sätt eller inom ett nytt användningsområde

 

Specialanpassning ska utföras av en behörig hjälpmedelstekniker efter en skriftlig beställning av förskrivaren. Hjälpmedelsteknikern har ansvar för att hjälpmedlet är lämpligt att anpassa och att eventuell anpassning är utförd på ett tekniskt korrekt sätt. Ansvaret för produktens egenskaper ligger hos förskrivaren, som ska godkänna anpassningen innan den tas i bruk.


Definition specialanpassad produkt enligt SFS och LVFS


Specialanpassade produkter kallas de produkter som tillverkas efter en skriftlig anvisning från läkare eller annan behörig förskrivare och som är avsedda att användas av en viss angiven person. Den som skriver anvisningen ansvarar för de speciella konstruktionsegenskaper som produkten får. Förskrivaren ansvarar alltså för anpassningens funktionella del. Tekniker eller annan person som utför anpassningen ansvarar för att det tekniska utförandet är fackmannamässigt utfört.


Specialanpassning uppstår vid de tillfällen man:

 

 • kombinerar tillgängliga produkter på ett sätt som tillverkaren ej avsett eller godkänt
 • utför konstruktionsmässiga ingrepp (tillägg) på en färdig produkt
 • konstruerar och tillverkar en ny produkt
 • använder en färdig produkt på ett nytt sätt inom ett nytt användningsområde som avviker från tillverkarens anvisning

 

En specialanpassad produkt ska i princip uppfylla samma krav som CE-märkta produkter. Produkten skall märkas "Specialanpassad produkt" och ska inte vara CE-märkt. Alla medicintekniska produkter ska vara märkta så att de kan identifieras och den ansvarige tillverkaren spåras. Detta ska också kunna återfinnas i patientjournalen.

 

Den enhet som utför specialanpassningar ska vara registrerad hos Läkemedelsverket.

(SFS 1993:584, LVFS 2003:11 med ändring 2004:11, 2007:3, 2009:18)

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2009-12-15
 • Publicerad den
  2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00