Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Begrepp > Förskrivning/ Förskrivningsprocess

Förskrivning/ Förskrivningsprocess

 

Förskrivaren bedömer den enskildes behov och vilket eller vilka hjälpmedel som är lämpliga. Förskrivaren bedömer övriga åtgärder som kan vara lämpliga som till exempel rehabilitering och bostadsanpassning. Allt ska dokumenteras i patientjournalen.

 

I patientjournalen sker den egentliga förskrivningen – här ingår att mot bakgrund av genomförd behovsbedömning till en namngiven person välja lämplig specifik produk Vid behov gör förskrivaren en anvisning om specialanpassning.

 

Samordning ska ske om det finns behov av andra hjälpmedel med hänsyn till det totala behovet. Produkterna och eventuella bostadsanpassning ska fungera tillsammans på ett ändamålsenligt sätt.

 

Förskrivaren instruerar, tränar och informerar den som ska använda hjälpmedlet liksom anhöriga och/eller personal om hjälpmedlets användning och säkerhet före och under användningen.

 

Förskrivaren utvärderar funktion och nytta och gör uppföljning när behov finns.

 

Se även:

Faktadelen - Ansvar vid förskrivning - Förskrivarens ansvar - yrkesansvar 

Faktadelen - Begrepp - Förskrivare
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2011-06-15
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00